Guinee: Sow uit Hasselt

Sow zijn moeder is gestorven toen hij 8 jaar was. Hij is toen op straat beland omdat zijn vader in een ander dorp woonde en hij daar niet welkom was.  Hij heeft nog 1 zus, 29 jaar, en halfbroers/of zussen. Dit laatste weet hij niet omdat hij niet weet hoeveel kinderen zijn vader heeft. Hij was op de Koranschool.

In 2007 was er in Guinee een grote staking en er kwamen veel mensen op straat. Er belanden veel mensen in de gevangenis. Daar zaten ze met velen, zelfs doden die dagen bleven liggen, in de cel. De WC was een gat in de grond. Als het Rode Kruis kwam (om de paar weken ) konden ze douchen en kregen ze verzorging en medicijnen.

Hij is met het vliegtuig naar België gekomen. Hij wist niet naar welk land hij moest gaan. In België spreken ze Frans was hem toen gezegd. Het land waar hij naar toe zou gaan bleef voor hem hetzelfde want hij was toch alleen en minderjarig. Hij heeft 3 dagen in Brussel Noord op straat geleefd. Dan is hij naar het Klein Kasteeltje gegaan om asiel aan te vragen.  Na 3 weken werd zijn aanvraag goedgekeurd. Na het asielcentrum kreeg hij een adoptiemoeder omdat hij minderjarig was. Van daaruit is hij naar Lanaken in het asielcentrum gaan wonen.  In Maasmechelen aan het PTS heeft hij Nederlands geleerd.  Via OCMW /Klavertje 4 en VDAB/Jobclub heeft hij een opleiding gevolgd. Hij woont in Hasselt sinds zijn 18e jaar. Ondertussen heeft hij een vaste job bij de Voorzorg op de technische dienst in Hasselt.

Hij is geïnteresseerd in politiek en engageert zich ook voor allerlei projecten. Zo is hij ondervoorzitter van de Afrikaanse gemeenschap in Limburg. De laatste zondag van de maand komen ze samen en doen allerlei activiteiten en hij probeert te helpen waar mogelijk.  Dit was het afgelopen jaar moeilijk door Corona. Hij is ook ondervoorzitter geweest van FC Inter Hasselt, een voelbalploeg voor asieljongeren. Hij is verder actief in verschillende verenigingen. O. a. IC organisatie: Het Internationaal Comité vzw (IC) is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie. Het IC wil zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen. Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen.  Het IC is een sociaal-culturele vereniging, een “federatie” van ruim 290 zeer diverse lid verenigingen (qua nationaliteit, etnie, taal, geloofsovertuiging, doelen, wel of geen ervaring met verenigingsleven, …), verspreid over Vlaanderen en Brussel.
Onderwijs, maatschappelijke participatie en tewerkstelling beschouwen ze als sleuteldomeinen tot een succesvolle, structurele inbedding van etnisch- culturele gemeenschappen in onze samenleving.

Vind Nederlands een moeilijke taal. Hij heeft  gedurende een 6 tal jaar een Belgische vriendin gehad waar hij Engels of Frans mee sprak. In Guinee is de officiële taal Frans. Daarnaast worden er 18 dialecten gesproken waarvan Sow er 5 van kent.

Hij is moslim en probeert zoveel als mogelijk de regels te volgen: 5x bidden per dag, vrijdaggebed, ramadan… Aan het station in Hasselt is een Moskee. Voor Sow is de vrouw evenwaardig aan de man. Respect is voor hem belangrijk. Zij moet voor hem geen Burka noch een sluier dragen.

Mist de democratie en zijn zus. In Guinee krijgen de mensen 800 Euro per maand. Zij krijgen kinderen zonder een plan te hebben.

Maakt in het WE Afrikaans eten waarvoor hij de ingrediënten vindt in de winkel aan het station in Hasselt.

In België is discriminatie aanwezig en vooral ow. van zijn huidskleur. Een huis vinden is moeilijk. Sociale voorzieningen zijn beter in België.

In Guinee is cultuur zeer belangrijk. De moeder is ook zeer belangrijk. Ongeveer de helft van de kinderen in zijn dorp gaat ondertussen naar school mede dank zijn hulp. Ook zou hij nog graag zorgen dat er water in het dorp is maar dit is duur. Sociale contacten zijn intenser. De natuur is ook zeer mooi in Guinee. De mensen zijn vriendelijk en hebben respect voor elkaar.  Tabaski viert hij ook. Dit is een voornamelijk Senegalese feestdag/ viering: Eid al-Adha. Deze vrije dag wordt Abrahams wil voor het offeren van zijn zoon aan God gevierd. Dit is 1 van de meest belangrijke feestdagen van de Moslim kalender

Hij gaat naar de fitness, fietst thuis op de hometrainer, loopt en gaat te voet naar het werk.

Zijn doel is niet om rijk te worden. Hij is bezig met integratie, wil helpen. Hij is bezig een video te maken over de samenleving.